Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

ՀՀ կառավարության որոշումը՝ պաշտպանության նախարարությանն ամրացված գույքը ՀՀ քննչական կոմիտեին հանձնելու մասին

12.09.2014 19:38
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
4 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 934-Ա
 
 
 
Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
 
1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն ամրացված գույքը` համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել և հանձնել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին:
 
2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին և առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը` գույքի պետական հաշվառման հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին նախատեսված ընդհանուր միջոցների հաշվին:
 
3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին քննչական ծառայության զբաղեցրած շենքերը և շինությունները Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին ամրացնելու կամ օգտագործման հանձնելու նպատակահարմարության վերաբերյալ.
2) մինչև սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված առաջարկությունը ներկայացնելը թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին անհատույց օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին քննչական ծառայության զբաղեցրած շենքերը, շինություններն ու տարածքները` մինչև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովումը:

 
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
Հ. Աբրահամյան
 
 
2014 թ. սեպտեմբերի 11
Երևան


Հավելված
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
սեպտեմբերի 4-ի N 934-Ա որոշման


Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ


NN ը/կ

Գույքի տեսակը

Գույքի նկարագիրը

Քանակը

Գույքի արժեքը

Ընդամենը

Մնացորդային արժեքը

տարեթիվը

կատարած վազքը կ/մ

նույնականացման համարը ամրաշրջանակ/շարժիչ/թափք

1.

Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք»

2012 թ.

   

1

1952915

1952915

1171749

2.

Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք»

2013 թ.

   

10

2956674

29566740

23653392

3.

Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք»

2014 թ.

   

10

3000000

30000000

30000000

4.

Հատուկ քննչական պայուսակ

2012 թ.

   

14

1284316

17980424

10788254

5.

Հատուկ քննչական պայուսակ

2013 թ.

   

15

1279260

19188900

15351120

6.

Հատուկ քննչական պայուսակ

2014 թ.

   

15

1500000

22500000

22500000

7.

Հատուկ պայուսակ՝ ձգաբանի

2014 թ.

   

2

977500

1955000

1955000

8.

Հատուկ պայուսակ՝ պայթունատեխնիկայի

2014 թ.

   

2

2343125

4686250

4686250

9.

Մանեկեն իր վրադիրներով

2014 թ.

   

1

5462500

5462500

5462500

10.

Մ. Ալեքսանյանի գիրք

2009 թ.

   

100

15000

1500000

1500000

11.

Քրեագետ-մասնագետի բաճկոն

2014 թ.

   

30

166750

5002500

5002500

 

122070765

 

1.

Նիսան X-TERRA

2007 թ.

317183

5NIAM08W68C500569

1

12000000

12000000

5572850

2.

Կիա Սեռատո

2013 թ.

12580

KNAFK411AE 5850998

1

7270000

7270000

6397600

3.

Կիա Սեռատո

2013 թ.

12563

KNAFK411AE 5851104

1

7270000

7270000

6397600

4.

Կիա Սեռատո

2013 թ.

12583

KNAFK411AE 5850997

1

7270000

7270000

6397600

5.

Կիա Սեռատո

2013 թ.

12584

KNAFK411AE 5851105

1

7270000

7270000

6397600

6.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268474

8637784/1865305

1

4050000

4050000

1880833

7.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268480

8637686/1865262

1

4050000

4050000

1880833

8.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268485

8637777/1869306

1

4050000

4050000

1880833

9.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268422

8637059/1865330

1

4050000

4050000

1880833

10.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

318560

8637788/1865297

1

4050000

4050000

1880833

11.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

318517

8637782/1863307

1

4050000

4050000

1880833

12.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268444

8637778/1865320

1

4050000

4050000

1880833

13.

Վազ 21214-1-26-20

2007 թ.

268477

8637739/1865293

1

4050000

4050000

1880833

14.

Վազ 21214

2008 թ.

242383

8692856/081885589

1

4000000

4000000

1857616

15.

Վազ 21214

2008 թ.

242388

8694339/081886097

1

4000000

4000000

1857616

16.

Վազ 21214

2008 թ.

253258

8693805/081885909

1

4000000

4000000

1857616

17.

Վազ 21214

2011 թ.

117426

1972389/9354589

1

5450000

5450000

3714022

18.

Վազ 21214

2011 թ.

117450

1977621/9362514

1

5450000

5450000

3714022

19.

Վազ 21074

2007 թ.

266137

8935518/2636551

1

2810000

2810000

1304980

20.

Ուազ 31512

2007 թ.

271793

80591719/70008621/70021485

1

4000000

4000000

1857616

21.

Ուազ 31512

2007 թ.

271813

80591716/70008580/70021483

1

4000000

4000000

1857616

22.

Ուազ 31512

2008 թ.

234241

80514934/80005546/80007727

1

4000000

4000000

1857616

23.

Ուազ 31512

2008 թ.

234289

80514910/80005557/80007724

1

4000000

4000000

1857616

24.

Ուազ 315122

2011 թ.

111788

B0594359/B0002781/B0007632

1

5050000

5050000

2637150

25.

Ուազ 315122

2011 թ.

111786

B0593037/B0002627/B0006682

1

5050000

5050000

2637150

26.

Ուազ 315122

2011 թ.

111785

B0594410/B0002839/B0007263

1

5050000

5050000

2637150

 

75857700

 

1.

ՀՀ զինանշան

2013 թ.

   

1

24540

24540

18405

2.

ՀՀ ԶՈՒ զինանշան

2013 թ.

   

1

24540

24540

18405

3.

Թվային ֆոտոապարատ

2011 թ.

   

3

179500

538500

215400

4.

Հեռուստացույց ԼՍԴ

2011 թ.

   

1

235000

235000

164500

5.

Հեռուստացույց ԼՍԴ 32

2013 թ.

   

4

160800

643200

578880

6.

Հեռուստացույց ԼՍԴ 42

2013 թ.

   

1

253500

253500

228150

7.

ՀՀ ՊՆ նկար

2009 թ.

   

12

1580

18960

0

8.

Թվային ֆոտոապարատ Սոնի

2009 թ.

   

2

177600

355200

0

9.

ԴՎԴ Ֆիլիպս ԴՎՊ 31104

2009 թ.

   

10

40500

405000

0

10.

Հեռուստացույց Դայվո ԴՎԴ21

2009 թ.

   

5

81000

405000

115714

11.

Հեռուստացույց Օրվիկա

2009 թ.

   

5

59790

298950

85414

12.

Տեսախցիկ Սոնի

2009 թ.

   

1

294000

294000

84000

 

1508869

                 

1.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ

2007 թ.

   

196

8040

1575840

393960

2.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ

2010 թ.

   

10

7560

75600

37800

3.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ

2011 թ.

   

3

6670

20010

12506

4.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ

2013 թ.

   

10

5976

59760

52290

5.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ SC-32

2014 թ.

   

9

8760

78840

78840

6.

Աթոռ՝ կիսափափուկ

2007 թ.

   

56

13980

782880

111840

7.

Աթոռ՝ կիսափափուկ

2009 թ.

   

66

12600

831600

237600

8.

Աթոռ՝ կիսափափուկ

2011 թ.

   

77

10860

836220

477840

9.

Աթոռ՝ կիսափափուկ

2013 թ.

   

24

7338

176112

150953

10.

Աթոռակ՝ զինվորական

2014 թ.

   

10

3138

31380

31380

11.

Բազկաթոռ՝ ղեկավարի

2008 թ.

   

3

69900

209700

83880

12.

Բազկաթոռ՝ ղեկավարի

2009 թ.

   

1

82000

82000

41000

13.

Բազկաթոռ՝ ղեկավարի

2013 թ.

   

1

67200

67200

60480

14.

Բազկաթոռ՝ ղեկավարի

2014 թ.

   

1

37770

37770

37770

15.

Բազկաթոռ՝ համակարգչի

2009 թ.

   

10

23700

237000

39500

16.

Բազկաթոռ՝ համակարգչի

2010 թ.

   

1

19680

19680

6560

17.

Բազկաթոռ՝ համակարգչի

2011 թ.

   

2

13800

27600

13800

18.

Բազմոց՝ փափուկ

2013 թ.

   

5

50998

254990

229491

19.

Բազմոց՝ փափուկ

2014 թ.

   

3

50998

152994

152994

20.

Բազմոց՝ փափուկ

2014 թ.

   

1

61000

61000

61000

21.

Դարսակ՝ մետաղյա 1.0x0.4x2.0

2008 թ.

   

12

77700

932400

745920

22.

Դարսակ՝ մետաղյա 3 հարկ

2010 թ.

   

10

36000

360000

312000

23.

Դարսակ՝ մետաղյա 4 հարկ

2012 թ.

   

10

49500

495000

462000

24.

Դարսակ՝ մետաղյա արխիվային

2013 թ.

   

2

57000

114000

110200

25.

Դարսակ՝ մետաղյա 3 հարկ

2010 թ.

   

2

34850

69700

60407

26.

Թախտ՝ կիսափափուկ մ/կ

2010 թ.

   

3

30336

91008

45504

27.

Թախտ՝ կիսափափուկ մ/կ

2011 թ.

   

1

30336

30336

18960

28.

Խոլ՝ փափուկ (3 առ.)

2011 թ.

   

1

108000

108000

75600

29.

Խոլ՝ փափուկ (3 առ.)

2013 թ.

   

1

125400

125400

112860

30.

Կախիչ՝ պատի 5 կեռ

2007 թ.

   

48

5000

240000

72000

31.

Կախիչ՝ պատի 5 կեռ

2010 թ.

   

4

3990

15960

9576

32.

Կախիչ՝ պատի 5 կեռ

2010 թ.

   

2

4080

8160

4896

33.

Կախիչ՝ վահանակով հայելիով

2009 թ.

   

6

20880

125280

62640

34.

Կախիչ՝ վահանակով հայելիով

2014 թ.

   

1

20880

20880

20880

35.

Կողապահարան՝ զինվորական

2013 թ.

   

10

10620

106200

91029

36.

Հայելի՝ պատի 0.4x0.6

2007 թ.

   

68

3984

270912

33864

37.

Հայելի՝ պատի 0.4x0.7

2010 թ.

   

28

3170

88760

44380

38.

Հայելի՝ վահանակով

2010 թ.

   

1

6480

6480

3240

39.

Հայելի՝ տրյումո

2011 թ.

   

1

22236

22236

13897.5

40.

Մահճակալ՝ զինվորական

2013 թ.

   

10

33600

336000

302400

41.

Մահճակալ՝ կահույքի

2010 թ.

   

2

47436

94872

56923.2

42.

Մահճակալ՝ կահույքի

2010 թ.

   

1

62820

62820

37692

43.

Մահճակալ՝ կահույքի

2011 թ.

   

4

50900

203600

142520

44.

Գրապահարան

2007 թ.

   

48

31880

1530240

816128

45.

Գրապահարան

2009 թ.

   

12

26700

320400

213600

46.

Գրապահարան

2010 թ.

   

23

24600

565800

414920

47.

Գրապահարան

2011 թ.

   

1

46800

46800

37440

48.

Գրապահարան

2011 թ.

   

6

22350

134100

107280

49.

Գրապահարան

2011 թ.

   

1

44580

44580

35664

50.

Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի

2007 թ.

   

5

41040

205200

61560

51.

Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի

2009 թ.

   

8

37800

302400

151200

52.

Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի

2010 թ.

   

18

30700

552600

331560

53.

Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի

2011 թ.

   

5

29550

147750

103425

54.

Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի

2013 թ.

   

4

30180

120720

108648

55.

Զգեստապահարան՝ ձևափոխված

2011 թ.

   

1

44800

44800

31360

56.

Զգեստապահարան՝ ձևափոխված

2013 թ.

   

1

38190

38190

34371

57.

Զգեստապահարան՝ ձևափոխված

2014 թ.

   

1

38400

38400

38400

58.

Պահարան՝ համակցված

2007 թ.

   

17

63880

1085960

579179

59.

Պահարան՝ համակցված

2013 թ.

   

2

43680

87360

81536

60.

Պահարան՝ համակցված

2009 թ.

   

7

52800

369600

246400

61.

Պահարան՝ համակցված

2010 թ.

   

1

52800

52800

38720

62.

Պահարան՝ խոհանոցի

2013 թ.

   

2

28000

56000

48533

63.

Պահարանիկ՝ շարժական

2012 թ.

   

1

23500

23500

18800

64.

Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր)

2009 թ.

   

1

60000

60000

45000

65.

Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր)

2010 թ.

   

4

28650

114600

91680

66.

Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր)

2013 թ.

   

3

24356

73068

69414.6

67.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի

2007 թ.

   

2

50050

100100

65065

68.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի

2008 թ.

   

1

48500

48500

33950

69.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր)

2009 թ.

   

4

50000

200000

150000

70.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր)

2010 թ.

   

1

50340

50340

40272

71.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր)

2010 թ.

   

2

18367

36734

29387.2

72.

Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի

2014 թ.

   

1

36000

36000

36000

73.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր)

2008 թ.

   

20

50000

1000000

700000

74.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր)

2009 թ.

   

5

50000

250000

187500

75.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր)

2010 թ.

   

5

21244

106220

84976

76.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ

2010 թ.

   

3

79500

238500

190800

77.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ

2012 թ.

   

1

47640

47640

42876

78.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ

2011 թ.

   

5

62316

311580

264843

79.

Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր)

2011 թ.

   

1

20200

20200

17170

80.

Դեղապահարան

2013 թ.

   

1

30690

30690

28644

81.

Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ)

2007 թ.

   

3

165000

495000

321750

82.

Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ)

2008 թ.

   

2

164500

329000

230300

83.

Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ)

2010 թ.

   

4

99500

398000

318400

84.

Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ)

2013 թ.

   

1

97980

97980

93081

85.

Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ)

2013 թ.

   

3

82800

248400

235980

86.

Գրասեղան՝ 1 պահարանի

2007 թ.

   

44

29700

1306800

392040

87.

Գրասեղան՝ 1 պահարանի

2008 թ.

   

21

25200

529200

211680

88.

Գրասեղան՝ 2 պահարանի

2007 թ.

   

17

44994

764898

229469.4

89.

Գրասեղան՝ 2 պահարանի

2008 թ.

   

17

37700

640900

256360

90.

Գրասեղան՝ 2 պահարանի

2010 թ.

   

16

29500

472000

283200

91.

Գրասեղան՝ 2 պահարանի

2011 թ.

   

6

26250

157500

110250

92.

Սեղան՝ ղեկավարի

2011 թ.

   

1

34100

34100

25575

93.

Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ)

2009 թ.

   

5

67000

335000

195417

94.

Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ)

2010 թ.

   

1

57000

57000

38000

95.

Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ)

2010 թ.

   

1

52900

52900

35267

96.

Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ)

2013 թ.

   

3

50970

152910

140167.5

97.

Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ)

2014 թ.

   

1

49320

49320

49320

98.

Սեղան՝ լսարանային

2007 թ.

   

38

18040

685520

205656

99.

Սեղան՝ լսարանային

2007 թ.

   

15

18000

270000

81000

100.

Սեղան՝ լսարանային

2009 թ.

   

1

17040

17040

8520

101.

Սեղան՝ լսարանային

2010 թ.

   

8

14700

117600

70560

102.

Սեղան՝ լսարանային

2012 թ.

   

1

13000

13000

10400

103.

Սեղան՝ լսարանային

2014 թ.

   

1

14460

14460

14460

104.

Սեղան՝ համակարգչի

2007 թ.

   

1

36000

36000

10800

105.

Սեղան՝ համակարգչի

2009 թ.

   

10

26700

267000

133500

106.

Սեղան՝ համակարգչի

2010 թ.

   

1

23790

23790

14274

107.

Սեղան՝ համակարգչի

2011 թ.

   

2

19900

39800

27860

108.

Սեղան՝ խորհրդակցության

2007 թ.

   

7

34400

240800

128427

109.

Սեղան՝ դիմադիր

2007 թ.

   

1

21420

21420

6426

110.

Սեղան՝ դիմադիր

2009 թ.

   

15

16500

247500

123750

111.

Սեղան՝ դիմադիր մեծ

2010 թ.

   

10

14970

149700

89820

112.

Սեղան՝ դիմադիր

2011 թ.

   

1

18000

18000

12600

113.

Սեղան՝ դիմադիր

2014 թ.

   

1

13800

13800

13800

114.

Կցասեղան՝ դարակով, պահարանով

2011 թ.

   

1

27000

27000

18900

115.

Ճաշասեղան 10 տեղ մ/կ/ նստ

2013 թ.

   

 1/2

53000

53000

46375

116.

Տակդիր ռ. ս.

2007 թ.

   

28

20820

582960

242900

117.

Տակդիր ռ. ս.

2009 թ.

   

27

17000

459000

267750

118.

Տակդիր ռ. ս.

2010 թ.

   

2

15360

30720

20480

119.

Տակդիր ռ. ս.

2013 թ.

   

6

16488

98928

90684

120.

Արգելափակոց

2010 թ.

   

11.5

21800

250700

150420

121.

Շերտավարագույր

2009 թ.

   

280

5096

1426880

713440

122.

Շերտավարագույր

2010 թ.

   

6

5096

30576

18345.6

123.

Շերտավարագույր

2011 թ.

   

220

5088

1119360

783552

124.

Շերտավարագույր

2010 թ.

   

24

5088

122112

73267.2

125.

Շերտավարագույր

2011 թ.

   

52

4700

244400

171080

126.

Օդորակիչ

2008 թ.

   

2

349000

698000

279200

127.

Օդորակիչ

2012 թ.

   

1

261600

261600

209280

128.

Սառնարան

2011 թ.

   

2

135300

270600

189420

129.

Սառնարան

2013 թ.

   

1

111150

111150

100035

130.

Էլ. տաքացուցիչ

2013 թ.

   

7

20000

140000

105000

131.

Գույքանվանացանկ

2010 թ.

   

100

678

67800

33900

132.

Գույքանվանացանկ

2007 թ.

   

49

678

33222

4152.75

133.

Փաստատախտակ 1.1x1.65

2013 թ.

   

1

7194

7194

6294.75

134.

Փաստատախտակ 1.1x1.66

2013 թ.

   

1

5850

5850

5118.75

135.

Թիկնակ

2014 թ.

   

36

2050

73800

73800

 

18448678

 

1.

Համակարգիչ P-IV

2007 թ.

   

12

325220

3902640

1561056

2.

Համակարգիչ P-IV

2009 թ.

   

1

256000

256000

128000

3.

Համակարգիչ P-IV

2010 թ.

   

15

273900

4108500

2465100

4.

Համակարգիչ Celeron 2.53

2008 թ.

   

1

238040

238040

95200

5.

Համակարգիչ DELL

2012 թ.

   

4

523247

2092988

1674390

6.

Համակարգիչ server

2012 թ.

   

1

2850000

2850000

2228000

7.

Notebook Dell Latitude

2009 թ.

   

4

375000

1500000

750000

8.

Notebook Lenovo

2011 թ.

   

21

266000

5586000

3910200

9.

Notebook HP

2012 թ.

   

4

478480

1913920

1531136

10.

Notebook Dell Vostro i3

2012 թ.

   

11

199000

2189000

1751200

11.

Տպիչ՝ լազերային HP 1159

2007 թ.

   

2

162890

325780

0

12.

Տպիչ՝ լազերային HP 1160

2008 թ.

   

3

162890

488670

0

13.

Տպիչ՝ լազերային HP 1005 P

2010 թ.

   

10

114000

1140000

383040

14.

Տպիչ՝ լազերային HP 3015

2012 թ.

   

2

348443

696886

465519

15.

Տպիչ՝ լազերային Canon 3010

2009 թ.

   

5

54000

270000

45900

16.

Տպիչ՝ լազերային Samsung 1660

2010 թ.

   

2

96000

192000

32256

17.

Տպիչ՝ լազերային Samsung 1665

2010 թ.

   

3

48000

144000

48384

18.

Տպիչ-սկաներ գունավոր HP PSC 1410

2010 թ.

   


15

 


70885

 

1063275

212655

19.

Տպիչ-սկաներ գունավոր HP 380 F

2009 թ.

   

1

145000

145000

0

20.

Տպիչ-սկաներ գունավոր HP 380 F

2011 թ.

   

1

145000

145000

58000

21.

Տպիչ լազերային Xerox Color Laser 8560

2012 թ.

   

1

 


739134

 

739134

246870

22.

Սկաներ BENQ-5000

2007 թ.

   

6

14720

88320

0

23.

UPS Discovery 1500 VA

2007 թ.

   

3

59000

177000

0

24.

UPS Scot Power 600 VA

2008 թ.

   

3

20000

60000

0

25.

UPS APC 650 VA

2010 թ.

   

3

55000

165000

0

26.

Switch 8 port

2010 թ.

   

8

10000

80000

16000

27.

Switch 16 port

2010 թ.

   

5

21500

107500

21500

28.

Switch 16 port

2013 թ.

   

2

31000

62000

49600

29.

Switch 24 port

2009 թ.

   

4

213370

853480

0

30.

Switch 24 port

2013 թ.

   

2

210000

420000

336000

31.

Patch Panel

2009 թ.

   

3

68550

205650

0

32.

Պահարան Rack Toten 450 600 9U

2009 թ.

   

1

231780

231780

115890

33.

VGA cabel 5 մ էկրանավորված

2013 թ.

   

1

6570

6570

0

34.

VGA cabel 10 մ էկրանավորված

2013 թ.

   

1

9990

9990

0

35.

Notebook-ի ստեղնաշար 18 սեղմակ USB

2013 թ.

   

2

9600

19200

0

36.

ԱՊԿ ԿԶԻ «Արաքս-3PCI»

2009 թ.

   

1

253000

253000

0

37.

Ավտոմատ կոմուտացիոն սարքավորում մայրով (ATC)

2007 թ.

   

1

1625940

1625940

875731

38.

Ավտոմատ կոմուտացիոն սարքավորում մայրով (ATC)

2010 թ.

   

5

996871

4984355

3451167

39.

Հեռախոսային ապարատ

2007 թ.

   

58

8965

519970

129992

40.

Հեռախոսային ապարատ

2008 թ.

   

6

8965

53790

13447

41.

Հեռախոսային ապարատ

2009 թ.

   

52

31200

1622400

608400

42.

Հեռախոսային ապարատ

2010 թ.

   

71

31200

2215200

1107600

43.

IP հեռախոսային ապարատ

2012 թ.

   

145

47000

6815000

5111250

44.

Հեռախոսային ապարատ ՏԱ-57

2007 թ.

   

11

34424

378664

94666

 

29518149

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

247404161

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 


 

Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի