Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Անդամներ

 

 

 

Կարգապահական հանձնաժողովի ձեւավորման կարգը սահմանված է «ՀՀ Քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով։

 

Ըստ այդմ՝ հանձնաժողովը բաղկացած է 8 անդամից, որի կազմում են Կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ,  Կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 ծառայող, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմից նշանակված երկուական ներկայացուցիչ: Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 3 տարի ժամկետով:

 

Հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:

 

Հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է Հանձնաժողովի անդամների թվից՝  ձայների մեծամասնությամբ:

 

Կարգապահական հանձնաժողովի կազմը հաստատվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի՝ 2014 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 13 Ա, 2016 թվականի հունիսի  13-ի թիվ 32 Ա, 2017 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 17-Ա հրամաններով, որի անդամներն  հանձնաժողովի առաջին նիստում ընտրել են հանձնաժողովի նախագահ


Կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ Ղամբարյան Արթուր

Անդամներ

   
Գրիգորյան Ամբակում - ՀՀ քննչական կոմիտե

Մելիքյան Արթուր        - ՀՀ քննչական կոմիտե

Թորոսյան Կարեն        - ՀՀ քննչական կոմիտե

Սեդրակյան Արտյոմ     - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

Թորոսյան Սարգիս      - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

Բարսեղյան Սեդրակ      - ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

Մալխասյան Հայկ         - ՀՀ կառավարության աշխատակազմ