Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Անդամներ

Կարգապահական հանձնաժողովի ձեւավորման կարգը սահմանված է «ՀՀ Քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով։

 

Ըստ այդմ՝ հանձնաժողովը բաղկացած է 8 անդամից, որի կազմում են Կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ Կոմիտեի նախագահի որոշմամբ,  Կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 ծառայող, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմից նշանակված երկուական ներկայացուցիչ: Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 3 տարի ժամկետով:

 

Հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:

 

Հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է Հանձնաժողովի անդամների թվից՝  ձայների մեծամասնությամբ:

 

Կարգապահական հանձնաժողովի կազմը հաստատվել է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի՝ 2016 թվականի հունիսի  13-ի թիվ 32 Ա, 2017 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 17-Ա,2018 թվականի  օգոստոսի 17-ի թիվ N 113-Ա հրամաններով։ Հանձնաժողովի անդամները նիստում ընտրել են Կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ։

 


Նախագահ` Այվազյան Արսեն                                                              


Անդամներ


Գրիգորյան Ամբակում                                   ՀՀ քննչական կոմիտե

Թորոսյան Կարեն                                          ՀՀ քննչական կոմիտե

Մարգարյան Արման                                      ՀՀ քննչական կոմիտե

Պերճ Այվազյան                                             ՀՀ քննչական կոմիտե

Նաիրա Ճնգրյան                                          ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 

Թորոսյան Համազասպ                                 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  

Գալյան Սրբուհի                                           ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Աբգարյան Էմին                                            ՀՀ արդարադատության նախարարություն