Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-114
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

ՄԻԵԴ վճիռներ


ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 1950Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
 


ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՈԴՎԱԾ 3.
 

ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՈՒՄ

 


Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի
        գանգատ   33376/07

Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի        գանգատ    40094/05

Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի   գանգատ   22387/05

Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի   գանգատ   34334/04

Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի      գանգատ   22390/05

Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի       գանգատ   41698/04

 


ՀՈԴՎԱԾ 5.  
 

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸՄինասյանն ընդդեմ Հայաստանի
                    գանգատ  44837/08 (1-ին, 3-րդ, 4-րդ կետեր)

Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի
                  գանգատ  6729/07  (1-ին, 3-րդ կետեր)

Խաչատրյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի       գանգատ  23978/06 ( 1-ին կետ գ)

Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի                     գանգատ 22491/08 (1-ին, 3-րդ, 4-րդ կետեր)

Գրիգորյանն ընդդեմ Հայաստանի                   գանգատ 3627/06   (1-ին, 5-րդ կետեր)

Հակոբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի           գանգատ 34320/04 (1-ին կետ)

Մուրադխանյանն ընդդեմ Հայաստանի             գանգատ 12895/06 (1-ին, 3-րդ կետեր)

Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի                      գանգատ 44068/07  (1-ին, 3-րդ, 4-րդ կետեր)

Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի                    գանգատ 24173/06  (1-ին կետ գ)

Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի                     գանգատ 33376/07  (1-ին կետ)

 

 

ՀՈԴՎԱԾ 6.

ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ


ԱՆՄԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾ

 

Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի   գանգատ   34334/04 (2-րդ կետ)

Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի        գանգատ    40094/05 (2-րդ կետ)

 


ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱԿԸՆԴԴԵՄ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
 


Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի           գանգատ 8088/15    (3-րդ կետ)

Հակոբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի   գանգատ 34320/04  (3-րդ բ ենթակետ)

Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի          գանգատ 22571/05  (3-րդ բ ենթակետ)

Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի          գանգատ 22390/05  (3-րդ բ ենթակետ)

Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի           գանգատ 41698/04  (3-րդ բ ենթակետ)

Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի             գանգատ 26986/03  (3-րդ ետ)

 

 

ՀՈԴՎԱԾ 9. ՄՏՔԻ, ԽՂՃԻ ԵՎ ԿՐՈՆԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
 

 

Բայաթյանն ընդդեմ Հայաստանի             գանգատ 23459/03

Բուխարյանն ընդդեմ Հայաստանի           գանգատ 37819/03 

ՀՈԴՎԱԾ 11. ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

 Հակոբյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի    գանգատ 34320/04 

Ամիրյանն ընդդեմ Հայաստանի               գանգատ 31553/03 

Սափեյանն ընդդեմ Հայաստանի              գանգատ 35738/03 

Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի           գանգատ 35944/03

Աշուղյանն ընդդեմ Հայաստանի               գանգատ 33268/03 
 
Մկրտչյանն ընդդեմ Հայաստանի              գանգատ 6562/03 


 

ՀՈԴՎԱԾ 13. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 


 

Պողոսյանը և Բաղդասարյանն ընդդեմ Հայաստանի   գանգատ 22999/06