ՀՀ ՔԿ նախագահի հրամաններ
18.10.23, 16:53

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի 2023թ. մարտի 29-ի N 91-Լ հրամանը (ինկորպորացիա՝ լրացված 18.10.2023թ. N 246-Լ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ՀՐԱՄԱՆԸ

29.03.2023թ. N 91-Լ
Ինկորպորացիա առ 18.10.2023թ. N 246-Լ

Հիմնական փաստաթուղթ
Հիմնական փաստաթուղթը փոփոխող իրավական ակտ

ԴԱՍԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՔՆՆԻՉԸ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով՝

Հրամայում եմ.

1. Հաստատել Դասը վարում է քննիչը խորագրով դասընթացի առարկայական ծրագիրը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
2
Հաստատել Դասը վարում է քննիչը խորագրով ծրագրի դասընթացավարներին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

3. Սույն հրամանի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահել ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանին:

4. Սույն հրամանն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, խորհրդականներին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հիմնական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց:

                                                                                                               Ա. Քյարամյան

Հավելված 1  
Հայաստանի  Հանրապետության
քննչական կոմիտեի նախագահի
___. ___ .2023թ. թիվ     -Լ հրամանի

ԴԱՍԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՔՆՆԻՉԸ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Սույն հավելվածով սահմանվում է Դասը վարում է քննիչը խորագրով դասընթացի առարկայական ծրագիրը և անցկացման կարգը:
 2. Դասը վարում է քննիչը խորագրով ծրագրի շրջանակում ՀՀ Քննչական կոմիտեում պաշտոն զբաղեցնող անձը դասավանդում է ՀՀ-ում գործող հանրակրթական միջին (8-9-րդ դասարան) և ավագ (10-12 դասարան) ուսումնական հաստատություններում:
 3. Մեկ առարկայական ծրագիրը պետք է համապատասխանի 1 դասաժամի տևողությանը՝ 45 րոպե:
 4. ՀՀ Քննչական կոմիտեի յուրաքանչյուր ստորաբաժանում (վարչություն, բաժին) մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում անցկացնում է ութ դասաժամ (յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում չորս դասաժամ)՝ ամսվա ընթացքում մեկ դասաժամ: (կետը խմբ. 18.10.2023. N 246-Լ)
 5. Յուրաքանչուր ստորաբաժանման (վարչություն, բաժին) ղեկավար դասընթացի վարումը կազմակերպում է իր ստորաբաժանման սպասարկման տարածքում գտնվող ուսումնական հաստատություններում՝ վերջիններիս վարչակազմի հետ նախապես համաձայնեցնելով դասավանդման օրը, ժամը, առարկայական ծրագիրը:
 6. ՀՀ քննչական կոմիտեի ղեկավար անձնակազմը, կենտրոնական մարմնի մասնագիտացված ստորաբաժանումները և Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումները դասընթացի վարումը կազմակերպում են իրենց նախընտրած հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում (այդ թվում՝ ռազմական)՝ վարչակազմի հետ նախապես համաձայնեցնելով դասավանդման օրը, ժամը, առարկայական թեման և հաշվի առնելով իրենց ստորաբաժանման առանձնահատկությունները:
 7. Դասընթացը վարվում է հետևյալ թեմաների շրջանակներում՝
 • Հանցագործության հասկացությունը և տեսակները,
 • Հանցագործությունը ծնող պատճառներն ու դրանց իրականացմանը նպաստող պայմանները,
 • Հափշտակության հասկացությունը և տեսակները,
 • Հրազենի, պայթուցիկ նյութերի և սարքերի, փամփուշտների ապօրինի շրջանառությունը, սառը զենք կրելը,
 • Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը,
 • Խուլիգանությունը և դրա հատկանիշները,
 • Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ,
 • Առևանգում և ազատությունից ապօրինի զրկել,
 • Քրեական ենթամշակույթ, հանցավոր կազմակերպությունը, հանցավոր ենթամշակույթի դեմ պայքար,
 • Անչափահասին հանցանքի կատարման մեջ ներգրավելը, երեխային հակահասարակական գործողությունների մեջ ներգրավելը,
 • Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը,
 • Կոռուպցիոն հանցագործություններ, դրանց հասարակական վտանգավորությունը, կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը և դրանում հանրային աջակցության կարևորությունը,
 • Ընտանեկան բռնություն,
 • Կիբեռհանցագործություններ,
 • Պարտադիր զինվորական կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափելը,
 • Իրավապահ մարմինները և արդարադատություն իրականացնող մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում:
 1. Դասավանդումն անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպես, որ մեկ դասաժամի ընթացքում անդրադարձ կատարվի առնվազն 2 թեմայի:
 2. Սույն հավելվածի 6-րդ կետով նախատեսված թեմաները չեն բացառում դասընթացավարների կողմից այլ թեմաների դասավանդումը՝ առարկայի վերնագիրը և բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով հրամանի կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ                  Արսեն Այվազյանի հետ:
 3. Դասավանդման ընթացքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ թեմային առընչվող հիմնական հարցերին, նշել գործնականում հանդիպող օրինակներ՝ հաշվի առնելով աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունները:
 4. Յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ղեկավար դասընթացի ծրագրով նախատեսված թեմաների դասավանդումից հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ՀՀ Քննչական կոմիտեի իրավաբանական վարչությանը ներկայացնում է տեղեկատվություն դասավանդման արդյունքների վերաբերյալ (դասընթացավարի տվյալներ, զբաղեցրած պաշտոն, թեմայի անվանումը, ուսումնական հաստատության անվանումը):
 5. (կետն ուժը կորցր. 18.10.2023. N 246-Լ)

Հավելված 2
Հայաստանի  Հանրապետության
քննչական կոմիտեի նախագահի
___. ___ .2023թ.  թիվ     -Լ հրամանի

ԴԱՍԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՔՆՆԻՉԸ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Սույն հավելվածով սահմանվում են Դասը վարում է քննիչը խորագրով դասընթացավարներին ներկայացվող պահանջները:
 2. Դասավանդում կարող է իրականացնել ՀՀ քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող յուրաքանչյուր անձ, ով ունի առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքի ստաժ:
 3. Դասընթացավարներին ընտրելիս նախապատվությունը տրվում է .
 • գիտական աստիճան (կոչում) ունեցող աշխատակիցներին,
 • մանկավարժական աշխատանքի ստաժ ունեցող աշխատակիցներին,
 • առավել կայուն ձևավորված բանավոր խոսք և լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություններ ունեցող աշխատակիցներին:
 1. Դասավանդման ներկայանալիս դաընթացավարները պետք է կրեն դասական հագուստ (տղամարդիկ՝ կոստյումով և փողկապով) կամ ծառայողական համազգեստ (կիտելով, իսկ ամռանը՝ ծառայողական համազգեստի վերնաշապիկով):