ՀՀ ՔԿ նախագահի հրամաններ
18.09.23, 17:31

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի սեպտեմբերի 16-ի N118-Լ հրամանը (ինկորպորացիա՝ լրացված 18.09.2023թ. 227-Լ)

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ՀՐԱՄԱՆԸ

16.09.2021. N 118-Լ
Ինկորպորացիա առ 19.09.2023. N 227-Լ

 

Հիմնական փաստաթուղթ
Հիմնական փաստաթուղթը փոփոխող իրավական ակտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՋԱԿՑՈՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՋԱԿՑՈՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ,  ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը,  10-րդ հոդվածի 12-րդ մասի 5-րդ կետը, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության քննչական  կոմիտեի  մասին»  Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով.

Հրամայում եմ.

1. Հաստատել՝
1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառուցվածքը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2)Կոմիտեի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների, այլ պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հաստիքացուցակը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Կոմիտեի կառուցվածքում՝
1) Կոմիտեի դեպարտամենտի ֆինանսաբյուջետային և հաշվապահական հաշվառման վարչությունը վերակազմավորվում է Կոմիտեի ֆինանսական վարչության՝ դրանում ստեղծելով հաշվապահական հաշվառման բաժին.
2) Կոմիտեի դեպարտամենտի կազմակերպամեթոդական, սպասարկման և արարողակարգի վարչությունը,  Կոմիտեի դեպարտամենտի իրավական ապահովման և վիճակագրության վարչությունը և Կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվական և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը միաձուլվում են՝ ստեղծելով Կոմիտեի արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչություն.
3) Կոմիտեի դեպարտամենտի անցագրային բաժինը և Կոմիտեի դեպարտամենտի քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման բաժինը միաձուլվում են՝  ստեղծելով Կոմիտեի քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման և անցագրային  բաժին.
4) Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի տարածքային բաժինը և Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի քննչական վարչության «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի տարածքում կատարված հանցագործությունների քննության բաժնի տարածքային բաժինը միացվում են Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի քննչական վարչության տարածքային բաժնին.
5) Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժնի տարածքային բաժինը բաժանվում է՝ ստեղծելով. 
ա. Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժնի աջակցող բաժին, (լրաց.27.12.2021. N 182-Լ)
բ. Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնի աջակցող բաժին, (լրաց.27.12.2021. N 182-Լ)
գ.Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երրորդ բաժնի աջակցող բաժին. (լրաց.27.12.2021. N 182-Լ)
6)Կոմիտեի դեպարտամենտի առաջին կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինը և Կոմիտեի դեպարտամենտի երրորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինը միաձուլվում են՝ ստեղծելով Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային վարչության աջակցող բաժին.
7)Կոմիտեի դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման վարչությունն անվանափոխվում է Կոմիտեի  անձնակազմի կառավարման վարչության.
8)Կոմիտեի դեպարտամենտի առաջին բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի առաջին բաժնի.
9)Կոմիտեի դեպարտամենտի արխիվն անվանափոխվում է Կոմիտեի արխիվի բաժնի.
10)Կոմիտեի դեպարտամենտի արտաքին կապերի բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի արտաքին կապերի և թարգմանության բաժնի.
11)Կոմիտեի դեպարտամենտի գնումների բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի գնումների բաժնի.
12)Կոմիտեի դեպարտամենտի համակարգչային և տեխնիկական ապահովման բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի համակարգչային և տեխնիկական ապահովման բաժնի.
13)Կոմիտեի դեպարտամենտի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի նյութատեխնիկական ապահովման բաժնի.
14)Կոմիտեի դեպարտամենտի ընդհանուր բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժնի.
15)Կոմիտեի դեպարտամենտի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող բաժնի.
16)Կոմիտեի դեպարտամենտի երկրորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության երկրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
17)Կոմիտեի դեպարտամենտի չորրորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության չորրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
18)Կոմիտեի դեպարտամենտի հինգերորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հինգերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
19)Կոմիտեի դեպարտամենտի վեցերորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վեցերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
20)Կոմիտեի դեպարտամենտի յոթերորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության յոթերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
21)Կոմիտեի դեպարտամենտի ութերորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության ութերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող  բաժնի.
22)Կոմիտեի դեպարտամենտի իններորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության իններորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
23)Կոմիտեի դեպարտամենտի տասներորդ կայազորային քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության տասներորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժնի.
24)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
25)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
26)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
27)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող  բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
28)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
29)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
30)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում է  Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
31)Կոմիտեի դեպարտամենտի Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի տարածքային բաժինն անվանափոխվում  է Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժնի. (լրաց. 27.12.2021. N 182-Լ)
32)Կոմիտեի դեպարտամենտի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
33)Կոմիտեի դեպարտամենտի Արարատի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
34)Կոմիտեի դեպարտամենտի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
35)Կոմիտեի դեպարտամենտի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
36)Կոմիտեի դեպարտամենտի Շիրակի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
37)Կոմիտեի դեպարտամենտի Լոռու մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
38)Կոմիտեի դեպարտամենտի Տավուշի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Տավուշի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
39)Կոմիտեի դեպարտամենտի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
40)Կոմիտեի դեպարտամենտի Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.
41)Կոմիտեի դեպարտամենտի Սյունիքի մարզային քննչական վարչության տարածքային բաժինն անվանափոխվում է Կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժնի.

3.Սույն հրամանն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, խորհրդականներին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հիմնական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերին:

Ա. Քյարամյան

Հավելված N 1  
Հայաստանի Հանրապետության
 քննչական կոմիտեի նախագահի
 16.09.2021թ.   N 118- Լ հրամանի

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ    

1. Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի աջակցող մասնագիտական վարչություններ.
1) անձնակազմի կառավարման վարչություն.
2) արտաքին կապերի, արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչություն. (փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ)
3) ֆինանսական վարչություն.
ա. ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժին,
բ. ֆինանսական վարչության գնումների բաժին:
(ենթ. փոփ.27.12.2021. N 182-Լ)

2. Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի աջակցող մասնագիտական բաժիններ.
1) առաջին բաժին.  
2) արխիվի բաժին.
3) թարգմանությունների կազմակերպման բաժին. (ենթ. խմբ 28.06.2023. N 169-Լ)
4) (ենթ. ուժը կորցր. 27.12.2021. N 182-Լ)
5) համակարգչային և տեխնիկական ապահովման բաժին.
6) նյութատեխնիկական ապահովման բաժին.
7) փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժին.
8) քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման և անցագրային  բաժին.
9)տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին. (ենթ. լրաց. 13.01.2023. N 22-Լ)
10) հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին: (ենթ. լրաց. 28.06.2023. N 169-Լ)

3. Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող մասնագիտական բաժիններ.
1) զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող բաժին.
2) կայազորային վարչության աջակցող բաժին.
2.1) երրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին. (ենթ. լրաց. 28.06.2023. N 169-Լ)
3) (ենթ. ուժը կորցր. 30.03.2022. N 57-Լ)
4) չորրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
5) հինգերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
6) վեցերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
7) յոթերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
8) ութերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
9) իններորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
10) տասներորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին:

4. Կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության աջակցող մասնագիտական բաժիններ.
1) Երևան քաղաքի քննչական վարչության աջակցող բաժին.
2) Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
3) Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
4) Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
5) Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
6) Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժնի աջակցող բաժին.
7) Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնի աջակցող բաժին.
8) Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երրորդ բաժնի աջակցող բաժին.
9) Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
10) Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին.
11) Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին:

5. Կոմիտեի մարզային քննչական վարչությունների աջակցող մասնագիտական բաժիններ.
1) Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
2) Արարատի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
3) Արմավիրի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
4) Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
5) Լոռու մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
6) Կոտայքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
7) Շիրակի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
8) Սյունիքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
9) Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին.
10) Տավուշի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին:

Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության
 քննչական կոմիտեի նախագահի
 16.09.2021թ.   N 118 - Լ հրամանի

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՋԱԿՑՈՂ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ,  ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աջակցող  մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, այլ պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց ընդհանուր հաստիքների թվաքանակ.

Կոմիտեի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողներ, այլ պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք

357


2.Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար և տեղակալներ 

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

1

2.

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

2

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3


3. հայեցողական պաշտոններ

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

Կոմիտեի նախագահի խորհրդական

3

2.

Կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար

1

3.

Կոմիտեի նախագահի օգնական

2

4.

Կոմիտեի նախագահի տեղակալի օգնական

4

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

(փոփ. 06.07.2022. N 105-Լ)
4. քաղաքացիական աշխատանք 

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի օգնական

1

2.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1


5. Կոմիտեի կենտրոնական մարմնի աջակցող մասնագիտական վարչություններ և բաժիններ.

1. վարչություններ.

ա. անձնակազմի կառավարման վարչություն

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

պետի տեղակալ

1

3.

մասնագետ

9

4.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, 19.04.2023. N 119-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ)

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

6

Տեխնիկական սպասարկում

3.

մասնագետ

1

4.

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

 

 

 

 

 

 

 

 բ. արտաքին կապերի, արարողակարգի և կազմակերպչական հարցերի վարչություն
(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, 19.04.2023. N 119-L, լրաց. 28.06.2023. N 169-Լ)
գ. ֆինանսական վարչություն

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժին

3.

բաժնի պետ (գլխավոր հաշվապահ)

1

4.

մասնագետ

1

Ֆինանսական վարչության գնումների բաժին

5.

պետ

1

6.

մասնագետ

4

7.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

(«գ» պարբ. խմբ. 27.12.2021. N 182-Լ, փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ)
2) բաժիններ.

ա. առաջին բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ)
բ. արխիվի բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

5

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

գ. թարգմանությունների կազմակերպման բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

պետի տեղակալ

1

3.

մասնագետ

4

4.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

(փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ)
դ.  («դ» պարբ. ուժը կորցր.
27.12.2021. N 182-Լ)
ե. համակարգչային և տեխնիկական ապահովման բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

3

Տեխնիկական սպասարկում

3.

կապի մասնագետ

1

4.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

 զ. նյութատեխնիկական ապահովման բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

5

Տեխնիկական սպասարկում

3.

(կետն ուժը կորցր. 28.06.2023. N 169-Լ)

4.

գործավար-օպերատոր

4

5.

(կետն ուժը կորցր. 28.06.2023. N 169-Լ)

6.

պատճենահանող

2

7.

էլեկտրագետ

1

8.

բանվոր

2

9.

վարորդ

17

10.

հավաքարար

9

11.

պարետ

1

12.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

42

(խմբ. 17.03.2022. N 52-Լ, փոփ. 30.03.2022.N 57-Լ, փոփ. 01.07.2022.
N 103-Լ, փոփ. 06.07.2022. N 105-Լ, խմբ. 03.01.2023. N 2-Լ, փոփ. 19.04.2023. N 119-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-Լ)
է. փաստաթղթաշրջանառության ապահովման բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

14

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-L)
ը. քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման և անցագրային բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

       

թ. տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ

1

4.

վարորդ

1

4.1.

 ուժը կորցր. 19.09.2023. N 227-Լ)

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

(պարբ. լրաց. 13.01.2023. N 22-Լ, խմբ. 19.04.2023. N 119-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-Լ)
ժ. հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

(պարբ. լրաց. 28.06.2023. N 169-Լ)
6. Կոմիտեի
զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող մասնագիտական բաժիններ.

1) զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող բաժին.

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

6

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

5

4.

հավաքարար

2

5.

պարետ

1

6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15

       

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ)
2) կայազորային վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

3

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

4

4.

հավաքարար

2

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10

       

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, 19.04.2023. N 119-Լ)
2.1) երրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

2

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

(պարբ. լրաց. 28.06.2023. N 169-Լ)
3) (3-րդ ենթ. ուժը կորցր. 30.03.2022. N 57-Լ)
4) չորրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

3

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

2

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, 17.08.2022. N 125-Լ)
5) հինգերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

(փոփ. 13.01.2023. N 22-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-Լ)
6) վեցերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

2

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

(փոփ. 13.01.2023. N 22-Լ, 19.04.2023. N 119-Լ)
7) յոթերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ)
8) ութերորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

2

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

(խմբ. 30.03.2022. N 57-Լ, փոփ. 19.04.2023. N 119-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-Լ)
9) իններորդ  կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

(խմբ. 30.03.2022. N 57-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ, 19.09.2023. N 227-Լ)
10)  տասներորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4


7. Կոմիտեի
Երևան քաղաքի քննչական վարչության աջակցող մասնագիտական բաժիններ.

1) Երևան քաղաքի քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

9

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

5

4.

հավաքարար

4

5.

պարետ

1

6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, 17.08.2022. N 125-Լ, փոփ. 19.04.2023. N 119-Լ, փոփ. 28.06.2023. N 169-Լ)
2) Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


3) Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


4)
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


5)
Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


6)
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


7)
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


8)
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երրորդ բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4


9)
Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


10)
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող  բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

2

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6


11)
Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4


8. Կոմիտեի մարզային քննչական վարչությունների աջակցող մասնագիտական բաժիններ.

1) Արագածոտնի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5


2)
Արարատի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

3

5.

(ուժը կորցր. 13.01.2023. N 22-L)

6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ, փոփ. 13.01.2023. N 22-L)
3) Արմավիրի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

2

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8


4)
Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

4

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

10


5)
Լոռու մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

5

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

4

5.

պարետ

1

6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

12

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ)
6)
Կոտայքի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

6

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

4

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

12

(փոփ. 17.03.2022. N 52-Լ)
7)
Շիրակի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

5

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

3

5.

պարետ

1

6.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11


8) Սյունիքի
մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

3

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

2

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

(փոփ. 13.01.2023. N 22-Լ)
9) Վայոց ձոր
ի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4


10)
Տավուշի մարզային քննչական վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

4

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

1

4.

հավաքարար

3

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9