Լրահոս
18.02.20, 09:16

Տեղեկատվություն՝ 2019 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործություններով պատճառված գույքային վնասի և դրա վերականգման մասին

Տեղեկատվություն՝ 2019 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործություններով պատճառված գույքային վնասի և դրա վերականգման մասին
Պատճառվել է գույքային վնաս՝ թվով 287 քրեական գործերով և նյութերով: Նշված գործերով և նյութերով  անձանց թիվը՝ 470, որոնցից 257-ը եղել են պաշտոնատար անձինք:

Պատճառված գույքային վնասի չափը կազմել է 2.923.496.731 ՀՀ դրամ, որից պետական գույքին պատճառված վնասի չափը կազմել է 1.714.996.528 ՀՀ դրամ, իսկ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասի չափը՝ 1.208.500.203 ՀՀ դրամ:

Պատճառված գույքային վնասից վերականգնվել է 1.222.436.026 ՀՀ դրամը, որից պետական գույքին պատճառված վնասից վերականգնվել է 944.301.563 ՀՀ դրամը, իսկ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասից՝ 278.134.463 ՀՀ դրամը:

Ոչ արդարացման հիմքով կարճված քրեական գործերով հանցագործությամբ պատճառված գույքային վնասի չափը կազմել է 693.669.904 ՀՀ դրամ, որից վերականգնվել է 613.088.389 ՀՀ դրամը:

Ոչ արդարացման հիմքով մերժված նյութերով հանցագործությամբ պատճառված գույքային վնաս չի եղել: