Բյուջետային հատկացումներ
14.03.22, 09:14

Հայաստանի Հանրապետության` 2022 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ

Հայաստանի Հանրապետության` 2022 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի համար սահմանված բյուջետային հատկացումներ

Առանձին հոդվածները ներկայացվում են ստորև.

 

1

Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, 
ծառայության անվանումը

Ընդամենը տարեկան` ըստ բյուջետային
ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
առանձին հոդվածների խմբավորված (հազ.դրամ

1

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ, պարգևատրումներ,
դրամական խրախուսումներ, քաղաքացիական դատական և
պետական ծառայողների պարգևատրում 

7132445.2

2

Էներգետիկ, կապի, կոմունալ, ապահովագրական 
/մեքենաներ/ծառայությունների վճարումներ

240950.5

3

Գործուղումների  և շրջագայությունների ծախսեր

24242.3

4

Վարչական, համակարգչային, տեղեկատվական, 
կառավարչական ծառայություններ և 
ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

123778.2

5

Ներկայացուցչական ծախսեր

7000.0

6

Այլ մասնագիտական ծառայություններ

4800,0

7

Մեքենաների և սարքավորումների, ընթացիկ նորոգում և պահպանում

24800.0

8

Գրասենյակային, տրանսպորտային, կենցաղային և
հատուկ նպատակային այլ նյութեր 

216551.3

9

Այլ նպաստներ բյուջեից և պարտադիր վճարներ

155880.0

10

Վերապատրաստման ծառայություններ

12014.7

 11

 Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակի տրամադրում

30556.6

12

ՀՀ քննչական կոմիտեի պահուստային ֆոնդ


107839.6

13

ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում

128974.9

 

     

                            ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                 

         
     8209833.3